Μια εποχή στην κόλαση-Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών