ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, PULSAR FESTIVAL, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ